I Børnehuset Smølferne bliver de eksisterende værdigrundlag, også kendt som de 6 byggesten, tydeligt afspejlet i den pædagogiske målsætning:

Samarbejde

Udvikling

Inklusion

Anerkendelse

Nærværende

Udfoldelse

Vi anser barnets udvikling som individ, der har evnen til at deltage og bidrage til et fællesskab, som vores grundlæggende syn på børn.

 • I samarbejde med forældrene skal personalet give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd, og bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.
 • Være positive og lyttende i samarbejdet med forældrene, som er en ressource.
 • Som udgangspunkt opleves barnet kompetent, nysgerrig og parat til udvikling.
 • Barnet rummer mange sprog og kompetencer, som vi skal stimulere i den daglige pædagogiske praksis, hvor vi skaber udviklingsmuligheder, udfordringer og forskellige tilbud, som sikrer, at hele barnets personlighed og udviklingsbehov tilgodeses.
 • At give barnet mulighed for at udvikle forskellige kompetencer.
 • At dagen skal rumme mulighed for udvikling, udfordring og frihed til leg.
 • At planlægningen skal tage udgangspunkt i barnets behov, kompetencer, interesser samt læringsmål.
 • Sørge for at indretningen, stimulerer barnets sanser og giver mulighed for bevægelse og fordybelse
stige
lege 1
 • Der arbejdes ud fra en inkluderende tankegang. Vi ser det som vores ansvar, at give plads til mangfoldighed og forskellighed. Vi skal skabe inkluderende fællesskaber som understøtter nærværende og betydningsfulde relationer for børnene. Dette skal hjælpe det enkelte barn med at udvikle sine sociale kompetencer og understøtte den alsidige personlige udvikling.
 • Tage vores medansvar i at være kulturformidlere for børnene.
 • Barnets kreative og kropslige sider skal stimuleres ved forskellige, målrettede aktiviteter.
 • Der skal arbejdes med barnet som et skabende individ. Barnets fantasi er en vigtig drivkraft i det pædagogiske arbejde, men også barnets viden og underen er vigtige elementer, der skal inddrages og arbejdes med.
 • Barnets evne til at visualiserer, skabe, sætte ord på, samt at omsætte sine indre udtryk til ydre udtryk.
 • Gennem leg, og eksperimenter skal børnene lære at være sundhedsbevidste.
 • Børnene skal lære at være miljøbevidste.
 • Inddrager naturen og omverdenen i vores aktiviteter.
 • Se legepladsen som et ekstra rum.
 • At de voksne omkring børnene skal være nærværende og engagerede i barnets interesser, samt give barnet den omsorg og opmærksomhed det har behov for
leg

Kontakt os – 100% uforpligtende

Det siger forældrene om smølferne

Smølferne er stedet for mine to børn. Her trives de i nogle fantastiske rammer med dedikeret personale. Som forældre sætter jeg pris på Smølfernes koncept med Idræt og Bevægelse, hvis dit barn elsker at bevæge sig og udfolde sig fysisk, er Smølferne virkelig stedet

Min dreng er netop startet i skole og er med hjælp fra Smølferne en af de dygtigste i sin klasse. Han taler stadig om sine elskede pædagoger og sine gode stunder i børnehaven. Smølferne er et sted hvor man, som forældre trygt kan aflevere sine børn og regne med, at de får en dejlig dag med masser af omsorg og læring. Kan varmt Anbefales.