I Børnehuset Smølferne vil fagpersoner, forældre og børn samarbejde om at fremme en inkluderende kultur med social trivsel, ligeværd, tryghed og de bedste rammer for at fremme børnenes sproglige færdigheder samt fysiske udfoldelser. Derfor er vi bevidste om, at børnene kommer fra forskellige miljøer, vilkår og sammenhænge, og tilrettelægger vores pædagogiske arbejde ud fra den viden. Vi ønsker at bidrage til et lokalt samfund, hvor mangfoldighed mødes med åbenhed og hvor vi værner om hinandens forskelligheder uanset race, religion- eller politiske overbevisninger. Målet er at arbejde med et anerkendende barneperspektiv, hvor der er fokus på relationerne mellem barn-forældre-personale.
Dernæst skal barnet inkluderes i forskellige fællesskaber på tværs af institutionen, hvilket skal styrke barnets selvværd, tryghed og trivsel.

logo

Produktet skal være børn som værner om hinanden og respektere hinandens forskelligheder, meninger og grænser.

Herefter ønsker vi at udarbejde og efterleve en pædagogik, der arbejder med det enkelte barns kompetencer og personlige udtryksformer. Vi mener at hvert enkelt barn er unikt på hver sin måde, og vi vil arbejde på at fremme deres talenter ved at anerkende deres forskelligheder og fylde dem med selvtillid. Med udgangspunkt i dagtilbudsloven, har vi formuleret fem grundværdier som skal sikre et anerkendende barneperspektiv med trivsel, tryghed og udvikling som fundament. Vores fem grundværdier betegner vi som de fem elementer. De fem elementer vil være vores byggesten i vores fremtidige pædagogiske arbejde.

I Børnehuset Smølferne bliver de eksisterende værdigrundlag, også kendt som de 6 byggesten, tydeligt afspejlet i den pædagogiske målsætning:

1. Samarbejde
Et godt samarbejde mellem personalet og forældrene er en afgørende faktor for barnets trivsel og udvikling. Derfor tydeliggøre vi overfor forældrene hvilke forventninger vi har til dem, og hvad de kan forvente sig af os. Vi ser det som vores fælles ansvar og mål at sikre en sammenhæng og helhed i barnets liv.
2. Udvikling
Barnet lære bedst gennem leg, det skal være sjovt og udfordrende at gå i institution. Derfor er der fokus på læring, sundhed og kost gennem aktiviteter, leg og udeliv.
3. Inklusion
Alle børn har ret til at være den del af et fællesskab og anerkendelse af hinandens forskelligheder. Målet er, at alle børn har respekt for hinanden og for fællesskabet. Det er de voksnes ansvar gennem det tværfaglige samarbejde, at skabe de nødvendige rammer, som tilgodeser barnets behov og udvikling i de sociale aspekter.
4. Udfoldelse
Barnets sundhed er fundamentet for et godt liv. Vi vil stimulere barnet ved at skabe rammerne, for et udfordrende og lærerigt miljø, som passer til deres alder, motoriske, sociale og psykiske udvikling.
5. Nærværende
Barnet skal opleve det er unikt og specielt på hver deres måde. Pædagogen skal give den nødvendige opmærksomhed barnet har brug for.
6. Anerkendelse
Vi har til opgave at skabe de bedste rammer for et godt og anderkendt læringsmiljø, hvor barnet føler sig trygt og set. Målet er at barnet føler sig anderkendt og respekteret, som det individ det er, uanset sine forskeligheder, styrker og svagheder. Dermed mærker barnet, at det er en del af fællesskabet, som giver grundlag for en positiv identitetsdannelse.

Kontakt os – 100% uforpligtende

Det siger forældrene om smølferne

Smølferne er stedet for mine to børn. Her trives de i nogle fantastiske rammer med dedikeret personale. Som forældre sætter jeg pris på Smølfernes koncept med Idræt og Bevægelse, hvis dit barn elsker at bevæge sig og udfolde sig fysisk, er Smølferne virkelig stedet

Min dreng er netop startet i skole og er med hjælp fra Smølferne en af de dygtigste i sin klasse. Han taler stadig om sine elskede pædagoger og sine gode stunder i børnehaven. Smølferne er et sted hvor man, som forældre trygt kan aflevere sine børn og regne med, at de får en dejlig dag med masser af omsorg og læring. Kan varmt Anbefales.