• 26 22 60 33
 • info@bhsm.dk
 • Højmose Vænge 4, 2970 Hørsholm
 • OM OS

  Børnehuset Smølferne er en integreret daginstitution med plads til 67 børn fordelt på 4 store og rummelige stuer.

  Børnehuset Smølferne er en integreret daginstitution med plads til 67 børn fordelt på 4 store og rummelige stuer.

  • Mini Smølf:         13 Vuggestuebørn i alderen 0 – 2 år
  • Lille Smølf:          13 Vuggestuebørn i alderen 2 – 3 år
  • Stor Smølf:          21 Børnehavebørn i alderen 3 – 5 år
  • Skole Smølf:       20 Børnehavebørn i alderen 5 – 6 år

  I Børnehuset Smølferne vil fagpersoner, forældre og børn samarbejde om at fremme en inkluderende kultur med social trivsel, ligeværd, tryghed og de bedste rammer for at fremme børnenes sproglige færdigheder samt fysiske udfoldelser.
  Vi ønsker at bidrage til et lokalt samfund, hvor mangfoldighed mødes med åbenhed og hvor vi værner om hinandens forskelligheder uanset race, religion- eller politiske overbevisninger. Vi arbejder med et anerkendende barneperspektiv, hvor der er fokus på relationerne mellem barn-forældre-personale. Vi udarbejder og efterlever en pædagogik, der arbejder med det enkelte barns kompetencer og personlige udtryksformer. Vi mener at hvert enkelt barn er unikt på hver sin måde, og vi arbejder målrettet på at fremme deres talenter ved at anerkende deres forskelligheder og fylde dem med selvtillid. Vi arbejder hver dag på at skabe og opretholde en daginstitution af højeste standard, med høj normering af personale i forhold til børneantallet.

  Børnehuset Smølferne kendetegnes på to kerneområder:
  Sprogstimulering – Der ligges et stort arbejde i at børene uanset deres baggrund, lærer det danske sprog. Således at overgangen til folkeskolen foregår uden at barnet hægtes af på et tidligt stadie i folkeskoleperioden.
  Vores mål er at barnet skal tilegne sig et ordforråd på mellem 5.000 – 10.000 ord inden skolestart.
  Idræts institution – Vi arbejder på at idræt (motion og bevægelse) skal være en stor del af børnenes hverdag, således vil vores legeplads også afspejle dette. Flere undersøgelser og forskning viser at børn som dyrker en form for sport, både har en hurtigere indlæringsevne, bedre koncentrationsevne, samt er bedre dannet og befinder sig ikke i en kriminel løbebane senere hen i livet. Vores erfaring på området viser at en af de bedste forudsætninger for en vellykket integration, er at borgeren er en del af et foreningsliv. I praksis har børnehavebørnene tilrettelagt 2 dage idræt om ugen, som tager udgangspunkt i at styrke deres kropsbevidsthed på de områder hvor barnet kan udfordres og styrkes. Børnene testes hvert 4 måned i 12 forskellige discipliner, således vi kan følge barnets udvikling og tilrettelægge træningen efter det. Vuggestuebørnene har træning 1 gang om ugen.

  Vores mål er at give barnet nogle sunde vaner, styrke det både fysisk og mentalt.