VORES MÅL

• Vores mål er, at skabe og opretholde en daginstitution af højeste standard.
• Vores mål er, at skabe en arbejdsplads, hvor den enkelt medarbejder føler ejerskab i huset, og altid ønsker at yde sit bedste.
• Vores mål, er at udvikle og skabe borger med en sund dannelse, som i fremtiden bidrager positivt til samfundet.
• Vores mål, er at barnet skal tilegne sig et ordforråd på mellem 5.000 – 10.000 ord inden skolestart
• Vores mål, er at give barnet nogle sunde vaner, styrke det både fysisk og mentalt