Pædagogik

Pædagogiske principper

 

I Børnehuset Smølferne afspejler den pædagogiske målsætning de eksisterende værdigrundlag (De 5 byggesten). Vi ser på forskellighed som en styrke og ressource, og hvert enkelt barn ses som unikt med forskellige baggrunde. Vi vil derfor arbejde ud fra deres forskelligartede ressourcer, læringsstile og kompetencer.

Vores børnesyn er, at barnet skal udvikle sig som individ der kan indgå og bidrage til et fællesskab:

 

 • I samarbejde med forældrene skal personalet give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd, og bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.
 • Være positive og lyttende i samarbejdet med forældrene, som er en ressource.
 • Som udgangspunkt opleves barnet kompetent, nysgerrig og parat til udvikling.
 • Barnet rummer mange sprog og kompetencer, som vi skal stimulere i den daglige pædagogiske praksis, hvor vi skaber udviklingsmuligheder, udfordringer og forskellige tilbud, som sikrer, at hele barnets personlighed og udviklingsbehov tilgodeses.
 • At give barnet mulighed for at udvikle forskellige kompetencer.
 • At dagen skal rumme mulighed for udvikling, udfordring og frihed til leg.
 • At planlægningen skal tage udgangspunkt i barnets behov, kompetencer, interesser samt læringsmål.
 • Sørge for at indretningen, stimulerer barnets sanser og giver mulighed for bevægelse og fordybelse
 • Der arbejdes ud fra en inkluderende tankegang. Vi ser det som vores ansvar, at give plads til mangfoldighed og forskellighed. Vi skal skabe inkluderende fællesskaber som understøtter nærværende og betydningsfulde relationer for børnene. Dette skal hjælpe det enkelte barn med at udvikle sine sociale kompetencer og understøtte den alsidige personlige udvikling.
 • Tage vores medansvar i at være kulturformidlere for børnene.
 • Barnets kreative og kropslige sider skal stimuleres ved forskellige, målrettede aktiviteter.
 • Der skal arbejdes med barnet som et skabende individ. Barnets fantasi er en vigtig drivkraft i det pædagogiske arbejde, men også barnets viden og underen er vigtige elementer, der skal inddrages og arbejdes med.
 • Barnets evne til at visualiserer, skabe, sætte ord på, samt at omsætte sine indre udtryk til ydre udtryk.
 • Gennem leg, og eksperimenter skal børnene lære at være sundhedsbevidste.
 • Børnene skal lære at være miljøbevidste.
 • Inddrager naturen og omverdenen i vores aktiviteter.
 • Se legepladsen som et ekstra rum.
 • At de voksne omkring børnene skal være nærværende og engagerede i barnets interesser, samt give barnet den omsorg og opmærksomhed det har behov for
 • Smølfernes læreplaner 2021

Kontakt Os

Børnehuset Smølferne er en privat integrerede daginstitution med særlig fokus på idræt og sprogudvikling.

Kontakt

Adresse

Højmose Vænge 4, 2970 Hørsholm

Email

info@bhsm.dk

CVR Nr.

37 30 91 68

Telefon

Børnehave

53 54 44 73

Vuggestue

53 64 44 73

Ledelsen

26 22 60 33

Åbningstider

Man – Tor
6:45 – 17:00

Fre
6:45 – 16:45

Copyright© 2020. All rights reserved. Handcrafted by IO Devs